UMS Population Alert System

Contact Data Management

Få PIN kod

   

Private Personlig

Business Kontaktperson företag

Hantering av personuppgifter:

UMS webbaserade varningstjänst används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser, t ex störningar och förändringar i vatten-, avfalls-, värme- och strömförsörjningen. Systemet används i huvudsak av kommuner, myndigheter samt kommunala och statliga bolag.

Telefonnummer till invånare och företag som används vid utskick hämtas från offentliga register. På denna sida kan Du logga in med hjälp av ditt mobilnummer eller fastnätsnummer och se ifall numret har en adress kopplad till sig. Om en adress finns registrerad på numret är det den som används av tjänsten. Om Du önskar kan Du ändra samt lägga till en adress (t ex adress till ett fritidshus) eller deaktivera utskick.

UMS är personuppgiftsbiträde på uppdrag av våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Följande data hämtas från offentliga register via databasleverantören Bisnode:

• För- och efternamn
• Adress
• Födelsedatum (för att undvika utskick till barn under 16 år)
• Fasttelefonnummer
• Mobilnummer

Data som hämtas och behandlas av UMS används endast för varningsmeddelanden och samhällsviktig information och lämnas inte ut till obehöriga.

Läs mer om UMS dataskyddspolicy:

https://www.umsalert.com/en/ums-privacy-statement/